Stepanovs Juris

Bērzpils folkloras kopas "Saivenis" vadītājs
Dzimis 1951.gada 26.aprīlī Lieparu ciema, tagadējā Lazdukalna ciema "Liepnītē". Mācījies Lieparu pamatskolā un Bērzpils vidusskolā, dienējis Padomju armijā. Pēc armijas sācis strādāt Lieparu ciemā par kluba vadītāju, tad aizgājis uz Bērzpils vidusskolu, kur strādājis par militārās apmācības pasniedzēju. Pašreiz strādā par Bērzpils vidusskolas sezonas kurinātāju
Kopš 1973.gada Juris Stepanovs dziedājis Balvu rajona Skolotāju korī un Bērzpils korī, spēlējis pūtēju orķestrī "Rugāji". Tagad dzied Rugāju pagasta jauktajā korī, ilgus gadus spēlē Bērzpils lauku kapelā uz akordeona. Kopš 2009.gada ir folkloras kopas "Saivenis" vadītājs
Miris 2015.gada 6.novembrī

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: J.Stepanovs (2010); Dziesmu svētku laikā Rīgā (2008)


Raksta ID: 841
Atjaunināts: 13 novembris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Stepanovs Juris
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=841