Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos

Pirmo reizi piemiņas plāksni rugājiešiem - Latgales partizānu pulka cīnītājiem, kas 1919. un 1920.gados piedalījās Rugāju un Latgales atbrīvošanas kaujās no komunistuu varas, atklāja 1937.gada 22.augustā. Šajā dienā laukumā pie pagasta nama notika parāde, kurā piedalījās aizsargi, aizsardzes un mazpulki. Parādi pieņēma aizsargu pulka komandiera palīgs Matcats. No parādes laukuma svinību dalībnieki gājienā devās uz Rugāju valsts sešklasīgo pamatskolu, kur pie ieejas piestiprināja piemiņas plāksni ar 22 kritušo vārdiem, kas piedalījušies Rugāju atbrīvošanā.  To rotā devīze: “Labāk manu galvu ņēma, nekā manu Tēvu zemi!”. Plāksnē iekalti 22 Rugāju pagasta brīvības cīņās kritušo partizānu vārdi: Jānis Akmens, Jānis Biezais, Jānis Dille, Antons Garais, Afanasijs Iļjins, Juris Jegorčenko, Kārlis - Leonards Krieviņš, Donats Ķikusts, Jānis Kagainis, Jānis Naglis, Jezups Ozoliņš, Jānis Podiņš, Kārlis Pulkstens, Jānis Plešs, Pāvels Skangals, Pēteris Savičs, Jezups Studers, Otto Upatnieks, Jezups Voicišs, Aleksandrs Voicišs, Jānis Zacharāns, Aleksis Zacharāns. Plāksni iesvētīja mācītājs Grīvāns un pareizticīgo priesteris Mazurs.
Baigajā gadā (1940.g.) šo plāksni ienesuši skolā, pielikuši ar aizmugures pusi un izmantojuši par ziņojumu dēli. Vācu okupācijas gados plāksne atradusies savā vietā, bet īsi pirms vācu padzīšanas, plāksni uznesa skolas bēniņos un apbēra ar smiltīm. Pateicoties šiem nezināmajiem patriotiem, plāksne ir saglabājusies.
Atjaunojoties Latvijas Republikai, 1992. gada 2. septembrī to, uzstādot pie Rugāju novada vidusskolas, iesvētīja katoļu priesteris A. Budže.
Veicot skolas renovāciju 2016.gadā, piemiņas plāksni bija nepieciešams noņemt. Tādējādi radās doma, ka plāksni vajadzētu iekalt akmenī un izveidot kā skaistu piemiņas akmeni un uzstādīt to kā paliekošu vēstījumu nākamajām paaudzēm Rugāju skvērā. Šis atbildīgais darbs tika uzticēts Rugāju novada akmeņkalim Guntim Zalužinskim. Atjaunoto piemiņas plāksni atklāja 2016.gada 11.novembrī. Iesvētīja prāvests Oļģerts Misjūns

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: D.Mediniece (2009) un A.Luža (2016)


Raksta ID: 357
Atjaunināts: 31 janvāris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Pieminekļi un piemiņas plāksnes -> Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=357