Miezāju senkapi (kara kapi)

Senkapi atrodas Vīksnas pagastā pie Miezāju kapsētas Pokuļovas ciemā. Senkapu precīzas robežas nav noteiktas, bet aptuveni aizsardzības zonas izmēri varētu būt 100 X 70 m. Latvijas vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā glabājas ziņas, ko sniedzis K. Ozoliņš 1932. un 1933. gadā, par to, ka gadsimta sākumā un arī vēlāk pie Pokuļevas sādžas kapsētas atrasti cilvēku kauli, monētas un senlietas. Vietējie šo vietu saucot par kara kapiem. 1962. gadā senkapus apsekojis arheologs O. Poļakovs, 1964. gadā - arheologs J. Graudonis, 1978. gadā apsekojis un fotografējis arheologs J. Urtāns, kurš šeit atradis bronzas puslodes veidīgo zvaniņu. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas agro viduslaiku apbedīšanas tradīciju pētniecībā.


Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/


Foto - J.Urtāns (1978)
Raksta ID: 180
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Miezāju senkapi (kara kapi)
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=180