Mačāne Anna

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1937.gada 17.oktobrī Susāju pagasta Pokšovas ciemā. Mācījusies Zvaigznes septiņgadīgajā skolā, kur pabeidza septiņas klases. Agri sāka strādāt - sākumā palīdzēja mammai fermā, bet no 18 gadiem viņu pieņēma darbā patstāvīgi. Susāju fermā par slaucēju Anna nostrādāja 25 gadus.
Uz Susāju pagasta Egļavas ciema "Pļāvējiem", kur Anna dzīvo šobrīd, ģimene pārcēlās 1978.gadā. Izaudzināti divi dēli - Modris un Vilis.
Anna Mačāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Anna atceras, ka bērnībā ar mammu gājusi pie Pokšovas krucifiksa. Viņas uzdevums tolaik bijis salasīt brūkleņu zariņus un sapīt vainagu krustiņam.  Atceras arī, ka  reizēm maija vakaros (toreiz dziedāja katru vakaru) varējis dzirdēt, ka dzied blakus ciemos - Lozdovā, Svilpovā, Susājos. Tagad Annai Mačānei tuvumā ir Egļavas krucifikss, kuru viņa regulāri arī kopj. Dzied parasti reizi mēnesī. Dziedāšanu vada Aldis Pušpurs,  bez Annas dzied arī Anita Zaremba, Antoņina Kaliņina, Anna Gabrāne, Marija Pitkeviča, Emerita Pranckune. Ja aicina, Anna maija mēnesī dzied  arī pie apkārtējiem ciemu krucifiksiem – Vonagovas, Susāju, Pokšovas un Svilpovas. Dziedāšanu organizē tā, ka mēnesī pa vienai reizei nodzied pie visiem minētajiem krucifiksiem. Pēc tam pasēž un pamielojas ar līdzpaņemto. Velk arī značkas visam mēnesim.
Anna Mačāne piedalās arī psalmu dziedāšanā. Liela dziedātāja bija Annas mamma Marija Korneja. Viņai līdzi ejot iesāka dziedāt arī Anna. Viņa ir dziedājusi kopā ar Annu Strupku, Leontīnu Bukovsku, Anitu Zarembu, Valiju Krēmeri, Izabellu Dupužu, Emeritu Pranckuni, Mariju Pitkēviču, Aldi Pušpuru, Initu Sprukuli, Emīliju Ušupnieci. Agrāk visbiežāk psalmu dziedāšanu vadīja Anna Strupka, tagad -  Aldis Pušpurs vai Anita Zaremba, bet patiesībā jebkura dziedātāja no šī pulciņa varētu novadīt dziedāšanu. Viņi visi rudenī dziedāja Vēršukalna muzejā par visiem pagasta mirušajiem, bet dzied arī mājās, kad piederīgie organizē psalmu dziedāšanu saviem mirušajiem. Dziedot novembrī muzejā, vispirms nodzied kopējās saļmas, tad atsevišķi piemin tos, kas aizgājuši pēdējā gadā. Tāpat aizlūdz par mirušajiem muzeja saimniekiem. Dzied pēc vecajām lūgšanu grāmatām. Annai Mačānei patīk dziedāt, un viņa labprāt iet visur, kur aicina. Tagad psalmus dzied tikai vienu reizi pirms bērēm un sešas nedēļas pēc bērēm.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Anna Mačāne (2022, I.Bobrovas foto);  70.gadu sākumā; ar vīru Jāni Prancānu (2012); ar vīru un mazdēliem Raivi un Jāni (2012); ar vīru un Jāni Slišānu; Annas dienas pasākumā Vēršukalnā ar Annu Morozovu, Annu Strupku un Annu Prancāni; Egļavas krucifiksa iesvētīšanas reizē (pirmajā rindā pa vidu, 2019)Raksta ID: 1059
Atjaunināts: 20 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Mačāne Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1059